Polityka prywatności i plików cookie

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Eurofighter Jagdflugzeug GmbH zobowiązuje się do ochrony prywatności każdej osoby, która odwiedza naszą stronę internetową lub staje się jednym z naszych klientów.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Polityka ta jest ustalona w ramach sposobu, w jaki Eurofighter Jagdflugzeug GmbH gromadzi, przetwarza, przechowuje i organizuje informacje dostarczane przez naszych użytkowników podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Eurofighter Jagdflugzeug GmbH dołoży wszelkich starań, aby zapewnić swoim klientom i użytkownikom najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony prywatności, jednak niniejsza polityka może się co jakiś czas zmieniać, dlatego prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przy okazji każdych odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Eurofighter Jagdflugzeug GmbH będzie chronić poufność informacji o kliencie, danych konta i danych osobowych w najszerszym możliwym zakresie. Należy jednak pamiętać, że Eurofighter Jagdflugzeug GmbH nie może zagwarantować ochrony informacji ujawnionych publicznie (takich jak czaty lub strony internetowe osób trzecich), niezależnie od ich rodzaju.

DANE OSOBOWE

Ten rodzaj informacji, na które zwykle składają się imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery kart kredytowych, zamówienia lub prośba o usługi, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług. O ile nie otrzymamy od użytkownika innej instrukcji, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH może często wykorzystywać te informacje w celach promocyjnych, doradzając użytkownikowi w zakresie nowych usług i produktów oraz ulepszając usługi, które świadczymy naszym klientom. Wszystkie informacje o karcie kredytowej i informacje o zakupie są w wysokim stopniu zabezpieczone za pomocą akceptowanych na rynku internetowych protokołów bezpieczeństwa i szyfrowania. Należy jednak pamiętać, że niektóre dane osobowe, dobrowolnie podane przez użytkownika na innych stronach internetowych, takie jak informacje zwrotne lub opinie, mogą być uznane za jawne i niechronione przed ujawnieniem przez Eurofighter Jagdflugzeug GmbH.

INFORMACJE OGÓLNE

Odnosi się do ogólnych informacji zbieranych i przechowywanych przez Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, automatycznie podczas przeglądania naszej strony internetowej. Informacje te nie mają charakteru osobistego. Po prostu zapewniają nam dane o dostawcy Internetu użytkownika, odniesienie do strony internetowej oraz datę i częstotliwość korzystania. Takie informacje są dla nas użyteczne w generowaniu informacji statystycznych, w pomiarze aktywności na stronach internetowych, a także jako środek, dzięki któremu możemy doskonalić nasze usługi.

POLITYKA DOTYCZĄCA DZIECI

Dzieciom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z naszych usług bez zgody rodziców lub opiekunów. Należy jednak zauważyć, że Eurofighter Jagdflugzeug GmbH nie ma możliwości sprawdzenia, czy gość lub klient ma rzeczywiście mniej niż 18 lat. Dlatego jest całkowicie możliwe, że możemy zbierać, wykorzystywać i ujawniać informacje o użytkownikach, którzy nie ukończyli 18 lat. Zachęcamy rodziców do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i radzimy użytkownikom poniżej 18 roku życia uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji.

WYJĄTKI

Eurofighter Jagdflugzeug GmbH nie ujawni żadnych danych osobowych swoich klientów, chyba że istnieje powód, aby sądzić, że ujawnienie takich informacji jest niezbędne do zidentyfikowania, nawiązania kontaktu lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko komuś, kto może wyrządzić szkodę lub naruszyć prawa lub własność Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, naszych klientów lub innych osób, lub gdy Eurofighter Jagdflugzeug GmbH w dobrej wierze sądzi, że prawo wymaga takiego ujawnienia. Ponadto, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH nie ujawni ani nie będzie monitorować żadnych treści (osobistych lub prywatnych wiadomości elektronicznych przekazywanych do Eurofighter Jagdflugzeug GmbH), chyba że (i) jest to konieczne do świadczenia usług na rzecz klienta; (ii) w celu ochrony interesów Eurofighter Jagdflugzeug GmbH; (iii) zostanie zobowiązany do opracowania zamówień, gwarancji lub innych procedur prawnych, które Eurofighter Jagdflugzeug GmbH uzna według własnego uznania za ważne i wykonalne oraz (iv) należy je przekazać sądom w przypadku, gdy treści te wydają się być nieumyślnie uzyskane przez Eurofighter Jagdflugzeug GmbH oraz w przypadku, gdy wydają się dotyczyć popełnienia przestępstwa

Korzystając z tej strony, użytkownik zgadza się nie pisać ani nie publikować żadnych fałszywych lub nielegalnych wiadomości w ramach poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji elektronicznej powiązanego z Eurofighter Jagdflugzeug GmbH. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje i treści tworzone w ramach komunikacji elektronicznej. Eurofighter Jagdflugzeug GmbH odrzuca jakikolwiek zamiar cenzurowania, edytowania lub angażowania się w bieżący przegląd lub nadzór nad komunikacją przechowywaną lub przesyłaną za pośrednictwem jej urządzeń przez klientów lub inne osoby. Eurofighter Jagdflugzeug GmbH będzie jednak odbierać, usuwać lub blokować dostęp do komunikacji, która może być szkodliwa dla Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, jego klienta lub osób trzecich.

POLITYKA W ZAKRESIE COOKIE

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze w celu zbierania standardowych informacji rejestrowanych w Internecie oraz informacji o zachowaniach odwiedzających. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na zainteresowania i potrzeby użytkownika poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o jego preferencjach.

Eurofighter Jagdflugzeug GmbH wykorzystuje pliki cookie dziennika ruchu do śledzenia korzystania z poszczególnych stron internetowych przez odwiedzających, do tworzenia raportów statystycznych dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do ulepszania naszej strony internetowej poprzez dostosowywanie jej do potrzeb klientów. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika i nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie, a powyższe strony informują, w jaki sposób usunąć pliki cookie z przeglądarki. W niektórych przypadkach może to jednak oznaczać, że niektóre z funkcji naszej witryny nie działają.

Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej są następujące:

Nazwa pliku cookie Opis Przeznaczenie pliku cookie Więcej informacji
Google Analytics Zewnętrzny plik cookie
__utma (wygasa po 2 latach)
__utmb (wygasa 30 minut po ostatniej aktualizacji)
__utmc (wygasa przy zamknięciu przeglądarki)
__utmz (wygasa po 6 miesiącach)
Jest to zewnętrzny plik cookie używany przez Google Analytics. Te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny. Wykorzystujemy te informacje do tworzenia raportów i ulepszania strony. Pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, w tym liczbę osób odwiedzających witrynę, skąd osoby te przybyły na witrynę oraz jakie strony odwiedzały. Google Analytics cookie information
Podstawowe pliki cookie witryny eft_preferences (wygasa po 2 godzinach) Jest to pierwszy plik cookie używany przez stronę internetową do zapamiętywania preferencji wyświetlania użytkownika na ekranie multimedialnym po użyciu przez użytkownika filtrów i posortowaniu treści. Nie dotyczy
YouTube PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
__utmb
Jest to pierwszy plik cookie używany przez stronę internetową do śledzenia zalogowanych użytkowników na ekranie multimedialnym po użyciu przez użytkownika filtrów i narzędzi sortowania galerii. YouTube (Google) cookie policy